Jesteś tu: Strona główna Marksizm

Edukacja

Lenin: czy brać udział w parlamentach...
2019-10-13 Póki nie macie sił do rozpędzenia parlamentu burżuazyjnego i wszelkich instytucji reakcyjnych innego typu, obowiązkiem waszym jest pracować wewnątrz ich właśnie dlatego, że tam... więcej
Marks: Praca najemna i kapitał
Karol Marks 2019-08-19 Siła robocza jest więc towarem, który jego posiadacz, robotnik najemny, sprzedaje kapitałowi. Po co on go sprzedaje? Aby żyć. więcej
Lange: Nacjonalizm gospodarczy
Oskar Lange 2018-12-11 W dzisiejszej Europie działają dwie siły. Jedna zmierza do samowystarczalności i do izolacji gospodarczej; jest to nacjonalizm gospodarczy. Druga prowadzi do zjednoczenia,... więcej
Marks: Praca wyobcowana
Karol Marks 2018-04-02 Jeśli produkt pracy nie należy do robotnika i przeciwstawia mu się jako obca siła, to jest to możliwe tylko dlatego, że produkt pracy należy do innego człowieka, nie do robotnika.... więcej
Lange: Istota socjalizmu
Oskar Lange 2016-11-21 Socjalizmem nazywamy bezklasowe społeczeństwo zbudowane na zasadzie społecznej własności środków produkcji i społecznej organizacji pracy. Socjalizm jest nowoczesną formą... więcej
Lenin: Trzy źródła i trzy części...
Włodzimierz Lenin 2016-09-19 Nauka Marksa budzi w całym świecie cywilizowanym olbrzymią wrogość i nienawiść całej nauki burżuazyjnej (i urzędowej i liberalnej), która widzi w marksizmie coś w rodzaju... więcej
Trocki: Nauki Października
Lew Trocki 2016-04-05 Proletariat nie może wziąć władzy poprzez żywiołowe powstanie — także w wysoko uprzemysłowionych i wysoce kulturalnych Niemczech żywiołowe powstanie mas pracujących — w... więcej
Schaff: Marksizm a jednostka ludzka
Adam Schaff 2016-01-26 Jeśli komunizm jako cel społeczny jest pomyślany jako humanizm w praktyce, to cel ten wiąże się organicznie z charakterem rewolucji, która do tego celu prowadzi — rewolucji... więcej

Film tygodnia