Jesteś tu: Strona główna Marksizm

Edukacja

Gramsci: Związki zawodowe a dyktatura
Antonio Gramsci 2015-12-13 Działalność związków zawodowych okazuje się więc całkowicie niewystarczająca do przezwyciężenia, we własnym zakresie i własnymi środkami, społeczeństwa kapitalistycznego,... więcej
Luksemburg: Metoda oportunizmu
Róża Luksemburg 2015-11-30 Teorię rewizjonistyczną ujętą jako całość można zatem scharakteryzować następującymi słowami: jest to teoria zabagnienia socjalizmu mająca wulgarno-ekonomiczne uzasadnienie w... więcej
Lenin: O państwie
Włodzimierz Lenin 2015-11-07 Odrzucimy wszystkie stare przesądy, że państwo to powszechna równość – jest to oszustwo: dopóki istnieje wyzysk, nie może być równości. więcej
Luksemburg: Possybilizm i oportunizm
Róża Luksemburg 2015-10-22 Nasze hasło brzmi: temu systemowi ani jednego człowieka i ani jednego grosza! więcej
Mao: W sprawie praktyki
Mao Tse-Tung 2015-10-04 Materializm przedmarksowski rozpatrywał zagadnienia poznania w oderwaniu od społecznej natury człowieka, w oderwaniu od historycznego rodzaju ludzkości i dlatego nie mógł pojąć... więcej
Einstein: Dlaczego Socjalizm?
Albert Einstein 2015-08-30 Jestem przekonany, że jest tylko jeden sposób wyeliminowania całego tego zła, a mianowicie stworzenie gospodarki socjalistycznej i nowego systemu edukacyjnego ukierunkowanego na cele... więcej
Ładosz: Klasowe uwarunkowania...
Jarosław Ładosz 2015-08-27 Zarówno kapitalizm, jak i socjalizm ma ,,wbudowany’’ mechanizm nieustannego rewolucjonizowania sił wytwórczych. Mechanizm ten obejmuje proces nieuchronnego zanikania pewnych... więcej
Marks, Engels: Manifest Komunistyczny
Karol Marks, Fryderyk Engels 2015-08-26 Widmo krąży po Europie - widmo komunizmu. Wszystkie potęgi starej Europy połączyły się dla świętej nagonki przeciw temu widmu, papież i car, Metternich i Guizot, francuscy... więcej

Film tygodnia