Jesteś tu: Strona główna Marksizm

Edukacja

Ładosz: Klasowe uwarunkowania...
Jarosław Ładosz 2015-08-27 Zarówno kapitalizm, jak i socjalizm ma ,,wbudowany’’ mechanizm nieustannego rewolucjonizowania sił wytwórczych. Mechanizm ten obejmuje proces nieuchronnego zanikania pewnych... więcej
Marks, Engels: Manifest Komunistyczny
Karol Marks, Fryderyk Engels 2015-08-26 Widmo krąży po Europie - widmo komunizmu. Wszystkie potęgi starej Europy połączyły się dla świętej nagonki przeciw temu widmu, papież i car, Metternich i Guizot, francuscy... więcej
Lange: Rola państwa w kapitalizmie...
Oskar Lange 2015-05-01 Najważniejszym zagadnieniem, wobec którego staje obecnie ruch robotniczy, jest jasne uświadomienie sobie, jaką rolę gospodarczą odgrywa państwo w obecnej, monopolistycznej fazie... więcej
Lenin: Imperializm a rozłam w socjalizmie
Włodzimierz Lenin 2015-04-16 Czy istnieje związek między imperializmem a tym potwornie wstrętnym zwycięstwem, odniesionym przez oportunizm (w postaci socjalszowinizmu) nad ruchem robotniczym w Europie? więcej
Inteligencja jako klasa sług
Jan Kurowicki 2014-11-21 Wiadomo, że antykomunizm i wykluczenie marksizmu stanowią u nas podstawowe idee dla legitymizacji kształtowanego po 1989 roku ustroju. I mimo, że opozycja, która przejęła wtedy... więcej
Co to jest realny socjalizm?
Jerzy Kochan 2014-10-15 We wszystkich sferach życia społecznego, od ośmiu godzin pracy i urlopu, do bezpłatnego szkolnictwa i opieki zdrowotnej toczy się walka klasowa w obronie interesów ludzi pracy. Czy... więcej
Karol Marks i sens życia
Jerzy Kochan 2014-06-24 Karola Marksa uznawano w dziewiętnastym wieku, a także w wieku dwudziestym, przede wszystkim za ekonomistę i ewentualnie polityka. Przełom nastąpił stopniowo i radykalnie... więcej
Klasowy charakter feminizm(ów)
Tymoteusz Kochan 2013-12-23 Nagła, intensywna kampania kościoła katolickiego w Polsce wymierzona przeciwko “ideologii gender” wielu mogła wprowadzić w zdumienie. Dotychczas wrogowie kościoła pozostawali... więcej

Film tygodnia