SOCJALIZM TERAZ http://www.socjalizmteraz.pl SOCJALIZM TERAZ pl Copyright © SOCJALIZM TERAZ 2013 2019-07-26 10:42:58 SOCJALIZM TERAZ http://www.socjalizmteraz.pl http://www.socjalizmteraz.pl 68 25 http://www.socjalizmteraz.pl/pl/Artykuly/?id=1158 Sektor energetyczny w Polsce ...czyli jak odejść od gospodarki opartej na węglu? Blogi 2019-07-26 10:42:58 http://www.socjalizmteraz.pl/pl/Artykuly/?id=1156 75 rocznica Manifestu PKWN Mija 75 lat od podpisania dokumentu, bez którego nie byłoby dziś polskiego państwa. 22 lipca 194 Blogi 2019-07-22 10:47:10 http://www.socjalizmteraz.pl/pl/Artykuly/?id=1157 Lewica tylko osobno Spory, które lewica toczy dziś skutecznie tracąc mandaty można równie dobrze prowadzić w ramac Blogi 2019-07-12 22:23:27 http://www.socjalizmteraz.pl/pl/Artykuly/?id=1155 Przeoczony konflikt klasowy Rolnicze protesty pod kierunkiem AgroUnii nie zostały docenione tak, jakby na to zasługiwały. Blogi 2019-07-09 18:21:58 http://www.socjalizmteraz.pl/pl/Artykuly/?id=1154 Brygady Międzynarodowe Teraz! Dąbrowszczacy są najczęściej przywoływanymi ofiarami tzw. „dekomunizacji”. Dużo łatwiej b Blogi 2019-05-25 17:20:09 http://www.socjalizmteraz.pl/pl/Artykuly/?id=1151 Pracownicy – nie walczcie z innymi pracownikami! Pracowniku firmy Januszex, zatrudniony na śmieciówce – do kogo ty masz pretensje? Czy pogorszeni Blogi 2019-03-18 14:05:43 http://www.socjalizmteraz.pl/pl/Artykuly/?id=1150 Lewica palestyńska Co stało się z palestyńską lewicą i dlaczego ustąpiła ona miejsca ludowym tworom konserwatywn Blogi 2019-03-11 03:53:36 http://www.socjalizmteraz.pl/pl/Artykuly/?id=1147 Antymieszczańska postawa u Edwarda Abramowskiego Edward Abramowski nie był konsekwentnym marksistą, choć jego pierwsze teksty zwiastowały dobrze Blogi 2019-02-19 16:58:45 http://www.socjalizmteraz.pl/pl/Artykuly/?id=1144 Lange: Nacjonalizm gospodarczy W dzisiejszej Europie działają dwie siły. Jedna zmierza do samowystarczalności i do izolacji gos Blogi 2018-12-11 21:55:13 http://www.socjalizmteraz.pl/pl/Artykuly/?id=1138 Krajobraz po bitwie warszawskiej Autorytarny charakter ZSRR był przede wszystkim konsekwencją izolacjonizmu. W izolacjonizm popadł Blogi 2018-11-11 10:51:50